باحضورمسولین استانی وشهرستانی؛ همایش منطقه ای «هویت ملی کودکان ایران اسلامی» در شهرستان البرز برگزار شد.
1398/06/16

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان البرز؛ همایش هویت ملی کودکان ایران اسلامی درشهرستان البرزبا حضورمسولین استانی وشهرستانی در تالارشهرالوند برگزارشد.

 طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین گفت:با هویت بخشی به جامعه دیگرجایی برای نگرانی ازتهاجم فرهنگی وجودندارد.خداوندبه تمام انسانها اجازه رسیدن به کمال را داده است.

طاهرخانی درادامه افزود:نخستین مرحله ازهویت بخشی درخانواده شروع میشود.درهویت بخشی کودکان بایددلیل رفتارهای خودرا بداندتا هویت وی شکل بگیرد.

سپس  یحیایی مدیرآموزش وپرورش شهرستان البرزضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم گفت:ازعاشورا درس عزت وسربلندی میگیریم چرا که سالارشهیدان  جان خودرا درراه امربه معروف ونهی ازمنکرازدست دادند.

وی افزود:هویت ازیک نفرشروع وبه جمع ختم میشود.دین وخاک میتواندباعث هویت شود و همین طور رسانه می تواند در هویت بخشی کودکان اثربخش باشد.درارتباط با کودک باید با زبان کودک صحبت کرد.

یحیایی گفت:درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش 18باربه هویت اشاره شده که نشان ازاهمیت این موضوع است.

کشاورز معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان البرز دراین رابطه گفت :جشنواره هویت ملی کودکان ایران اسلامی ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی با هدف آشنایی نوآموزان با ارزش‌های الهی و هویت بومی، محلی و آداب و همچنین ایجاد و تثبیت پایه‌های هویت اسلامی ـ ایرانی متناسب با ابعاد رشد متوازن کودکان پیش از دبستان و توجه به فرهنگ غنی ملی و آموزه‌های دین مبین اسلام در حوزه کودکان طراحی گردیده است.