دومین شماره از نشریه داخلی همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی منتشر شد.
1398/06/12

 

طاهرخانی افزود : این نشریه می تواند انعکاس فعالیت و اقدامات همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی باشد و پل ارتباطی بین مخاطبین و اخبار این همایش گردد.

لازم به یادآوری می باشد که دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی، در روزهای شنبه و یکشنبه  1398/08/25 لغایت 1398/08/26در استان قزوین برگزار خواهد شد.