کمیته علمی و پژوهشی دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان:
1398/05/10

 

حمایت علمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی نامه ای حمایت علمی خود را از دومین همایش هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی را اعلام کرد .

دکتر فریبرز درتاج طی نامه ای ضمن معرفی آقای دکتر کامران شیوندی و سر کار خانم دکتر منصوره کریم زاده به عنوان نماینده سازمان در کمیته علمی همایش موافقت خود را مبنی بر استفاده از لوگوی سازمان در پوستر همایش اعلام کرد.