مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین: تقویت هویت ایرانی اسلامی کودکان عاملی موثر در توسعه کشور است.
1398/05/06

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: توجه به عناصر هویت و تقویت هویت ایرانی اسلامی کودکان امری ضروری است و بسیاری از اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور بدون توجه به این موضوع محقق نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ، خیرالله رحمانی در گردهمایی معاونان ، روسای مناطق و نواحی آموزشی استان افزود: میزبانی دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی به عنوان مهم‌ترین رویداد آموزش و پرورش استان قزوین در سال جاری است.

رحمانی تصریح کرد: جلسات هماهنگی خوبی تاکنون برای تمهید برگزاری همایش هویت کودکان ایرانی اسلامی در دوره پیش از دبستان در قزوین تشکیل شده وامیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم میزبان خوبی برای این حرکت فرهنگی باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اظهار داشت: برگزاری همایش هویت کودکان ایرانی اسلامی بهانه‌ای است تا  فضایی در آموزش و پرورش ایجاد شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها برای تقویت هویت اسلامی در کودکان استفاده نماییم.

رحمانی گفت: همایش هویت ایرانی اسلامی در کودکان روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه با حضور میهمانانی از ۳۲ استان کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ، خیرالله رحمانی در گردهمایی معاونان ، روسای مناطق و نواحی آموزشی استان افزود: میزبانی همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی به عنوان مهم‌ترین رویداد آموزش و پرورش استان قزوین در سال جاری است.

وی اظهار داشت: در مسیر اجرایی شدن مدرسه محوری باید آزادی عمل و فرصت برنامه ریزی برای مدیران اختصاص دهیم و سازماندهی متناسب نیروی انسانی ، تدوین برنامه سالانه و سازماندهی فضاهای آموزشی و امکانات محور فعالیت ستاد پروژه مهر استان و ستادهای منطقه را مورد توجه قرار دهیم.

رحمانی تصریح کرد: جلسات هماهنگی خوبی تاکنون برای تمهید برگزاری همایش هویت ایرانی در قزوین تشکیل شده و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم میزبان خوبی برای این حرکت فرهنگی باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اظهار داشت: برگزاری همایش هویت ایرانی و اسلامی کودک بهانه‌ای است تا در فضایی در آموزش و پرورش ایجاد شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها برای تقویت هویت اسلامی در کودکان استفاده کنیم.

رحمانی گفت: همایش هویت ایرانی اسلامی در کودکان روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه با حضور میهمانانی از ۳۲ استان کشور برگزار خواهد شد.