معاون آموزش ابتدایی استان قزوین خبرداد: نشست تخصصي ويژه مربيان پيش دبستاني با عنوان كتاب بازيگري(قصه گويي،قصه خواني و اجرا) ويژه مربيان پيش دبستاني برگزار می شود.
1398/04/27

به منظور ارتقاء توانمند سازی مهارت های حرفه ای مربیان پیش دبستانی در خصوص شرکت در قالب های ارائه شده دردومین همایش ملی هویت ،معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان،کارگاه یک روزه با موضوع كتاب بازيگري(قصه گويي، قصه خواني و اجرا) ویژه مربیان پیش دبستانی را با حضور شهرام شفیعی (سفیرلبخند بچه ها) نویسنده و طنز پرداز برگزار می نماید.