معاون آموزش ابتدایی استان قزوین : کارگاه یک روزه (از ايده تا كارگرداني فيلم كوتاه) وِيژه مربيان پيش دبستاني برگزار می شود.
1398/04/26

به منظور ارتقاء توانمند سازی مهارت های حرفه ای مربیان  پیش دبستانی در خصوص شرکت در قالب های ارائه شده در همایش ملی هویت معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان،کارگاه یک روزه فیلم کوتاه وِیژه مربیان پیش دبستانی  را با حضور رهبر قنبری نویسنده،کارگردان ومستند سازبرگزار می نماید.