رضا طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی استان قزوین خبر داد:
1398/04/26

در راستای میزبانی استان قزوین دربرگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی در آبان ماه سال جاری و ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان با اداره کل آموزش وپرورش، به منظور برگزاری مطلوب وباشکوه همایش مذکور، جلسات تفاهم نامه 10 دستگاه اجرایی استان شامل شهرداری، اداره کل تبلیغات اسلامی،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی، اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، صداوسیمای مرکز استان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، حوزه علمیه وسپاه برگزارشد.
لازم به ذکراست دراین جلسات تفاهم نامه بین اداره کل آموزش وپرورش استان در رابطه با همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی به تفکیک هردستگاه اجرایی مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.
نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در جلسات، پیشنهادات ارزنده واصلاحی خود را به منظور همکاری بهتر با آموزش وپرورش در خصوص برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسللامی مطرح نمودند.