معاون آموزش ابتدایی استان قزوین :
1398/04/13

معاون آموزش ابتدایی استان قزوین با اشاره به آمار ثبت نام شرکت کنندگان در دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی گفت: بیش از 400 کاربر درسایت همایش ثبت نام نموده اند.
رضا طاهرخانی ضمن اشاره به هدف از برگزاری همایش هویت خاطر نشان کرد: همایش ملی هویت کودکان ایرانی اسلامی تلاش می کند به فرهنگ غنی دینی و آموزه های اسلام در خصوص هویت کودکان بپردازد.
وی افزود:تعداد 426 نفردرسایت همایش ثبت نام نموده اند که تعداد 44 نفرآن ها درمحورمقا له ثبت اثرداشتند .
طاهرخانی ادامه داد:تاکنون27 نفرنیزمتقاضی شرکت در داوری آثار درسایت همایش ثبت نام شدند.
معاون آموزش ابتدایی استان قزوین یادآورشد:همچنین متقاضیانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند با مطالعه گزینه راهنمای تهیه وارسال آثار مندرج درسایت تاروز 31 مرداد ماه 98 در قالب های پیش بینی شده درهمایش شرکت وارایه آثار نمایند.