اهداف همایش
 • ايجاد، تقويت و تثبيت پايه هاي هويت اسلامي - ايراني متناسب با ابعاد رشد متوازن كودكان
 • توجه بيش از پيش به فرهنگ غني ملّي و آموزه هاي دين مبين اسلام
 • فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهی مسئولین ، سیاست گذاران ، اولیا و مربیان نسبت به مقوله هویت در دوره پیش دبستانی
 • تاكيد بركاركرد فرهنگي دوره تربيتي پيش دبستانی به عنوان یک دوره ویژه و تأثیر گذار در فرآیند شکل گیری هویت
 • ایجاد بستری مناسب جهت بروز و ظهور آخرین دستاوردهای اساتید، پژوهشگران، مربیان و معلّمان در زمینه هویت یابی کودکان
 • بازنمایی هویت اسلامی -ایرانی کودکان پیش دبستانی از طریق جلوه های فرهنگی ، هنری و علمی
 • بهره گیری از یافته ها و دستاوردهای علمی و راهکارهای اجرایی در راستای ترویج، تقویت و تعمیق هویت اسلامی - ایرانی در محیط های آموزشی و تربیتی
 • حفظ، توسعه و ترویج و نهادینه کردن عناصر فرهنگ ملّی و بومی، آداب و رسوم، گویش ها و لهجه ها
 • حفظ و ترویج فرهنگ و ارزش های والای اسلامی
 • تمرکز بر کیفیت فرصت های تربیتی هماهنگ با معیار اسلامی -ایرانی
 • نهادینه سازی و احیای  هویت افتخارآمیز اسلامی -ایرانی در بین کودکان
 • ایجاد زمینه لازم برای ارتقای دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و مؤثر میان کارشناسان، اساتید، دانشجویان، مربیان ، معلمان و...