عکس ها


 

نمونه عکس های همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در سال های قبل جهت راهنمایی علاقمندان به شرکت در همایش