پیشنهادات

 

لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را جهت هر چه بهتر برگزار شدن همایش از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید.

 

با تشکر

 

دبیرخانه همایش

 

ایمیل:

 

ECEONF@MEDU.iR