عکس

 

 

شرایط، مدارک و جوایز بخش عکس:

 

 

 

فرم ثبت نام بخش عکس:

 

 

 آدرس پستی و شماره تلفن دبیرخانه: 

 

 

 

 

آدرس دبیرخانه همایش: یزد، خیابان شهید مطهری، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، اداره کل آموزش و پرورش، معاونت آموزش ابتدایی، دبیرخانه اولین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی،

 

کد پستی8917697745 ، تلفن 3144611-0353 و 3144612-0353