تعرفه های ثبت نام

الف- شرکت در کنفرانس به صورت غیر حضوری 

-    هزینه این بسته 155000 هزار تومان می باشد.

خدمات این بسته:

1- گواهی پذیریش مقاله (گروهی)

2- لوح فشرده حاوی Full Text  مقالات با برچسب همایش (گروهی) 

3- نمایه سازی رایگان  مقالات پذیرفته شده در سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin)

4- نمایه سازی  مقالات پذیرفته شده در سایت SID جهاد دانشگاهی (به کنترل پنل کاربران مراجعه فرمایید)

5- پست رایگان مقالات حداکثر 3 هفته پس از برگزاری همایش

- هزینه پذیرش بیش از یک مقاله به ازای هر مقاله 105000 هزار تومان می باشد.

 

  ب - شرکت در کنفرانس به صورت حضوری

 -  هزینه این بسته 215000 هزار تومان می باشد.

خدمات این بسته:

1- گواهی پذیرش مقاله  (گروهی)

2- لوح فشرده حاوی Full Text  مقالات با برچسب همایش (گروهی) 

3- نمایه سازی رایگان مقالات پذیرفته شده در سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin)

4- نمایه سازی  مقالات پذیرفته شده در سایت SID جهاد دانشگاهی (به کنترل پنل کاربران مراجعه فرمایید)

5- پذیرایی در طول زمان برگزاری کنفرانس 

 

نکات مهم:

1- به ازای پذیرش هرمقاله، تنها یک نفر می تواند با پرداخت هزینه های مذکور در کنفرانس ثبت‌نام نماید. لذا درصورت تمایل سایر نویسندگان هزینه حضور به ازای هر نفر  150000 هزار تومان می باشد.

2- هزینه حضور در همایش جهت افرادی که بدون ارائه مقاله و صرفا تمایل به حضور در کنفرانس را خواهند داشت برابر با 120000 هزار تومان می باشد.

 

تذکر:

وجه پرداختی به حساب همایش به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. لطفا در انتخاب خدمات و پرداخت ها دقت فرمایید.