اولین جلسه ی برنامه ریزی و هماهنگی نمایشگاه های دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی برگزار شد.
1398/07/20

در ابتدای جلسه، طاهرخانی، معاون آموزش ابتدایی استان ضمن بر شمردن اهداف اصلی همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی وتاثیر آن در تمام شئون و ارکان اصلی خانواده ها، خودباوری کودکان و نوجوانان از اصلی ترین ماموریت های این همایش است.

در ادامه ی جلسه حمدالله زاده، معاون آموزش متوسطه با تبیین و تشریح آیین نامه و شرایط شرکت کننده ها در برگزاری نمایشگاه ها اظهار داشت: مقرر گردیده در این دوره از همایش، 30 غرفه با موضوعات مختلف با مشارکت مدارسِ نواحی یک، دو و شهرستان البرز برگزار گردد.