نشریه شماره 3 دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی منتشر شد.
1398/07/18

دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش‌دبستانی، به منظور پرورش مبانی هویت ایران اسلامی در کودکان به ویژه در دوره پیش‌دبستانی و با هدف ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی، تقویت و انسجام هویت ایران اسلامی و پیوند هرچه بیشتر کودکان با انقلاب اسلامی و هویت ملی در آبان 98 برگزار می‌شود.
این همایش در قالب های مقاله، فیلم کوتاه، بازی و یادگیری، قصه گویی/ قصه نویسی/ قصه خوانی برگزار می گردد.

لازم به یادآوری می باشد که دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 1398/08/25 لغایت 1398/08/26 در استان قزوین برگزار خواهد شد.