جلسه هماهنگی کمیته های 22 گانه دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی
1398/07/16

رحمانی مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان قزوین دراین جلسه  ضمن تقدیر و تشکر از حضور فعال همکاران عنوان نمود: برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایرانی اسلامی در دوره پیش دبستانی از مهمترین فعالیت های آموزش و پرورش  استان در سال تحصیلی جاری می باشد .
وی خاطر نشان کرد: پیگیری امور مرتبط با اجرای مطلوب این برنامه در قالب وظایف محوله به معاونان محترم ومسوولین موجب برگزاری مناسب همایش در سطح ملی خواهد شد. 
رحمانی تصریح کرد: درزمینه تمهید مقدمات فعالیت های مرتبط با برگزاری همایش اقدامات بسیار مطلوبی انجام شده است باز خورد هایی که از سایر استان  ها در جلسات مختلف دریافت شده موید و گویای این موضوع بوده است.
رضا طاهرخانی معاون محترم آموزش ابتدایی ، ضمن عرض خوش آمد گویی وتشکر ازفعالیت های همکاران در اجرای مطلوب برنامه های مرتبط با دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی گفت:پیش دبستانی مرحله مهمی در دوره آموزشی می باشد، اهمیت فرآیندکار در برگزاری همایش ملی هویت از منظرکیفی نیز  باید مد نظر قرارگیرد.
 ایشان ادامه داد: انتظار بر این است؛ درفرصت 40 روز باقی مانده تا زمان همایش با همکاری وهماهنگی بیشتر اعضاء زمینه برگزاری مطلوب همایش را فراهم آوریم .
سپس معاون محترم آموزش ابتدایی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص روند برگزاری دومین همایش ملی « هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان » در طی چند ماه اخیر ارائه دادند.
طاهرخانی افزود: فعالیت ها در حوزه برنامه هویت در قالب 4 عنوان: شامل جلسات برون سازمانی  ، برگزاری جلسات درون سازمانی ، امور علمی و پژوهشی همایش و اطلاع رسانی وتبلیغات صورت پذیرفته است و ما تلاش داشتیم تا به صور ت فرآیندی وکیفی برنامه ریزی داشته باشیم. 
طاهر خانی در ادامه گفت: فعالیت ها وتبلیغات بسیار مطلوبی در سطح کشور صورت گرفته است و این نشان از همکاری واتحاد بین معاونین اداره کل می باشد که توانستیم تا به امروز برنامه هویت را در سراسر ایران گسترش دهیم.
در ادامه جلسه هریک از مسئولین کمیته ها آخرین گزارش از امور اجرایی در حوزه های مسئولیتی خود را ارائه نمودند.
 در پایان جلسه آقای رحمانی مدیر کل آموزش و پرورش استان به عنوان جمع بندی گفت: از شما تقاضا دارم تمام ساحت وتمام قوا در اجرای برنامه های همایش حضور داشته باشید 
 ایشان افزود:از فعالیت ها واقداماتی که صورت می گیرد حتما  ارزیابی داشته باشید. 
 رحمانی خاطر نشان کرد: اجرای مطلوب این برنامه نیازمند سعه صدر و همکاری دارد با توجه به اینکه درهمایش هویت شخصیت های بزرگ ملی حضور خواهند داشت نیازمند برنامه ریزی دقیق است واز این مجموعه حاضر انتظارویژه دارم تا موضوعات لابه لای جلسات نماند و بادغدغه و حساسیت پیگیری و انجام گردد.