اطلاعیه شماره 4- درخصوص تمدید مهلت ارسال آثار و ثبت نام در سایت دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی
1398/07/02

دبیرخانه علمی و پژوهشی همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی، مهلت ارسال آثار وثبت نام درسایت  دومین دوره این همایش را به مدت یک روز در تاریخ  چهارشنبه   98/07/03 از ساعت 8 صبح تا  ساعت 24 تمدید نمود.

براین اساس، علاقه‌مندان و متقاضیان شرکت در این رویداد می‌توانند آثار خود را مطابق بامندرجات موجود در فراخوان وبا توجه به محورهای مطرح شده در روز چهارشنبه با مراجعه به سایت ثبت نام و ارسال نمایند.

لازم به ذکر است این زمان قابل تمدید نخواهد بود.