پیام ودیدگاه سرپرست محترم آموزش و پرورش استان بوشهر در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني
1398/06/30

                                                         باسمه تعالی
آموزش و پرورش از مهمترین دغدغه های نظام است و همه ارکان نظام سعی در ارتقای بنیه آموزشی و پرورشی کشور دارند و با توجه به اینکه مهم ترین نهاد فرهنگ ساز برای اعتلای ارزش های ملی و دینی، آموزش و پرورش است باید در مدیریت آن نگاه نوینی داشت.
صاحب نظران عرصه علوم تربیتی و روانشناسی، دوره کودکی را مهمترین عنصر آموزشی و پرورشی قلمداد می کنند و تکامل کودک، رشد هوشی، رشد مغزی و فرصت بالندگی را منوط به این دوره می دانند و همین موضوع باعث تشکیل کودکستان ها قبل از دوره آموزش رسمی شد.
دوره پیش دبستانی به عنوان یک دوره آموزش غیر رسمی یکی از برنامه های مهم در تعالی آموزش و پرورش نوین است که آموزه های آن می تواند به اندیشه های کودکان یک کشور و به تبع مردمان یک کشور سمت و سوی مناسب دهد و در راستای اعتلای ارزش های ایرانی اسلامی فرهنگ سازی کند.
کودک در این دوره بیشتر نقش پذیر و به دنبال هویت ارزشی خود است و با توجه به تقلید پذیری کودکان باید الگوهای مطلوب و مناسب را به کودکان نشان داد و از نمونه های غیر اصولی دوری کرد.
پیش دبستانی های استان بوشهر نیز در راستای جهت دهی به نقش پذیری کودکان اهتمام جدی دارند تا به هویت خود جایگاه مطلوبی ببخشند.
یکی از موارد مهم نقش پذیری کودکان والدین آن ها هستند که انجمن اولیا و مربیان نیز با آموزش خانواده ها و یاددهی روش های اصولی تربیت می تواند در تحقق این هدف مهم نقش آفرینی کند.
در پایان باید گفت حرکت به سمت پیشرفت در گرو توجه به کودک در زمینه های تربیتی و الگوهای ارزشی رویکردهای امروزی وجذاب است تا یک نظام بتواند برای چشم اندازهای تعیین شده اقدام کند و در این زمینه نباید به تنها سند جامع آموزشی تربیتی کشور که همان سند تحول بنیادین است بی توجه بود.
                                                            حسینی سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان بوشهر