کارگاه تخصصی « بازی ویادگیری » در شهرستان تاکستان برگزارشد.
1398/05/20

بازی یکی از فعالیت های اصلی وبسیار مهم  در دوره ی پیش دبستانی است، بازی های مناسب وهدفمند به لحاظ زمینه سازی وتحکیم هویت کودک، عاملی موثر در شاکله ی زندگی و آینده فرد است در همین راستا فرآیند برگزاری کارگاه با  ارائه مباحث نظری آغاز شد وسپس با در اختیار گذاشتن وسایل بازی  در اختیار مربیان  در خصوص شیوه مدیریت کلاس های پیش دبستانی به صورت بازی وسرگرمی که منجر به یادگیری لذت بخش در نوآموزان می شود بحث وتبادل نظر گردید.