اطلاعیه شماره 3- درخصوص تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه علمی و پژوهشی همایش
1398/05/19

به دلیل تماس‌های علاقه‌مندان و متقاضیان شرکت در این دوره از همایش، مبنی بر ایجاد فرصت  بیشتر به منظور ارسال به‌موقع آثار، دبیرخانه دبیرخانه علمی و پژوهشی همایش مهلت ارسال آثار را  که پیش از این تا پایان 31  مرداد ماه اعلام شده بود را تا 31 شهریورماه تمدید نمود.
براین اساس، علاقه‌مندان و متقاضیان شرکت در این رویداد می‌توانند آثار خود را مطابق بامندرجات موجود در فراخوان وبا توجه به محورهای مطرح شده تا تاریخ31 شهریورماه  ارسال نمایند.
متقاضیان شرکت در این دوره ازهمایش می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت همایش به نشانی https://hkiip97.ir  مراجعه کرده و آثار خود را به دبیرخانه این همایش به نشانی: قزوین، بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین کدپستی:34143685؛ ارسال نمایند.