پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان سمنان در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/19

باسمه تعالی

برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی "در دوره پیش دبستانی" در دیار دیرینه ها وپایتخت خوشنویسی ایران، شهر کهن قزوین در گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1397 به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از رهگذر تجارب ارزنده اولین همایش در دیار قنات و قنوت وقناعت وشهر تاریخی و فرهنگی یزد در چهل سالگی انقلاب و در سال 1398 که بعنوان دومین گام از هزاران گام با درک همه جانبه از ضرورت امروز نهاد تعلیم وتربیت و نیاز آینده سازان ایران اسلامی و فرداهای "این مرز پر گهر" برداشته می شود ثمر بخش و ارزش آفرین است.
درک درست، تشخیص صحیح و طراحی و اجرای بجای این همایش برای مهمترین دوره تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش و بطور خاص معاونت محترم آموزش ابتدایی وزارت متبوع بهترین آغاز و اقدام و عمل برای هم اندیشی و هم افزایی صاحب نظران و علمای تعلیم و تربیت با هدف پرداختن به موضوع مهم، تخصصی وزیر ساختی هویت کودکان دوره پیش دبستانی در تعلیم و تربیت شش ساحتی حکم اعتبار نامه این معاونت راداشته و قابل تقدیر و تحسین است.
به اعتقاد اینجانب برای شکل گیری درست هویت کودکان پیش دبستانی بایستی بگونه ای عمل شود که مجموعه فعالیت های آموزشی، پرورشی، برنامه ها، فوق برنامه ها، اقدامات، روش ها،رفتارها، محتواها و.... تابعی از دو عنصر اساسی اسلامیت و ایرانیت بوده و در نهایت منجر به پایه گذاری هویت ترکیبی )هویت محلی، دینی،انقلابی، ملی، بین المللی( در نو آموزان شود. بدیهی است در اینصورت فاصله واقعیت ها و بایدها کم خواهد شد وبر بحران هویت که در شرایط کنونی فرزندانمان را تهدید می کند غلبه خواهیم کرد.
به نظر می رسد هویت کودکان پیش دبستانی آنقدر مهم است که حاصل جمع ساحت های ششگانه تربیتی سند تحول بنیادین و زیر نظام های شش گانه آن به مثابه "زیر نظام" هویت کودکان است. به دیگر سخن پیش نیاز شکل گیری هویت کودکان اجرای دقیق و عملیاتی مفاد سند تحول و اضلاع آن در کف مراکزپیش دبستانی توسط مدیران و مربیان این کارگزاران واقعی تحول و تربیت است. البته همسویی والدین،رسانه ها، دستگاه های فرهنگی، مراکز مذهبی، نهادهای انقلابی، موثران و دلسوزان نیز لازم است.
در پایان با آهنگ دل وزبان باطن از قبول میزبانی همایش و زحمات ارزنده برادر ارجمندم جناب آقای رحمانی مدیر کل محترم و فرهیخته آموزش و پرورش استان قزوین و همکاران تلاشگرشان سپاسگزارم وعزت و سربلندی و اجر معنوی این عزیزان را از درگاه خداوند مدبر و مهربان مسئلت دارم.
                                                                محمد دستورانی
                                                            جمعه ۱۱ مرداد 1398