حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش در نشست تخصصی  روسا، معاونین آموزشی نواحی ومناطق آموزش وپرورش استان قزوین با محوریت همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان
1398/05/16

دکتر حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در نشست تخصصی  روسا، معاونین آموزشی نواحی ومناطق آموزش وپرورش استان قزوین با محوریت همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان گفت: 
هویت یعنی ریشه یافتن،یعنی بن داشتن.هویت بخشی یعنی اینکه ما ریشه های یک فرد را در خاک خودش محکم نماییم که از جا کنده نشود، گزند نبیند؛ وقتی در معرض حوادث وفضای مجازی وموج های تهاجم فرهنگی قرار می گیرد ریشه هاش محکم شده باشد وسرجای خودش بایستد.
وی افزود: خاک به خودی خودش ارزشمند نیست وقتی می گوییم خاک مجموعه ای از زمینه ها وبسترهایی مد نظر ماست که اگر وجود آدمی در این خاک، دراین سرزمین ریشه بدواند برگ وبارش ومیوه هایش یک ویژگی خاص دارند طعم همان جا را می دهد برگرفته از همان خاک هست.
حکیم زاده تصریح کرد: این خاک یعنی این سرزمین که بستر وزمینه ایرانی اسلامی است که در این نگاه با بستر غربی،بستر شرقی وبا همه بسترهای دیگر متفاوت است وانسانی که در این خاک ریشه بدواند یک هویت متمایز ویک شا خصه متمایز خواهد داشت که از انسان های دیگر متمایز می شود ومی توان این ها را شناخت.
وی گفت: ایرانی اسلامی 2 تا عنصر ویا شاخص های کلان هویت بخشی است.
ایشان ادامه داد: ایرانی اسلامی یک تعریفی از جغرافیا نیست نه اینکه ما فقط راجب یک تاریخ وجغرافیا صحبت نماییم که آن هم واقعا مهم هست.اما آفتابی از ارزش ها،باورها ونگرش هاست آداب ورسوم هاست که مردمان این سرزمین را واین آب وخاک را متمایز می کند از دیگران واین یعنی هویت بخشیدن .مثلا وقتی که ما گذرنامه یک کشور را داریم به ما می گویند ایرانی مثلا هلندی، عراقی و...وقتی ما خودمان این گذرنامه را داریم یک نشانه هایی را ما به همراه خودمان داریم.
حکیم زاده گفت:ایرانی اسلامی بودن در واقع گذرنامه هویتی ماست، اگر ما به فهم مشترک برسیم وبتوانیم فهم مشترک را به خانواده ومربیان منتقل بدهیم همه با هم می دانیم که دنبال چه چیزی هستیم چه اتفاقی قراره بیافتدوبلاخره شناسنامه بچه ها چه مشخصاتی در آن درج خواهد شد که ما بگیم اینها هویت یافته است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت متبوع ادامه داد: حالا ما چطور شاخص هویت ایرانی اسلامی را نهادینه وازچه سنی شروع نماییم؟
وی گفت: ما 3 موضوع اصلی داریم اول نشان گرهای 2 شاخصه ی کلان اسلامی ایرانی کدام ها هستند دوم وقتی که اینها را مشخص نمودیم این چارچوب رو ن چطور نهادینه نماییم وبعد از چه زمانی شروع نماییم که این را نهادینه نماییم همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان داره این مهم را پیگیری می کند وهدف اصلی این هست.
 ایشان ادامه داد: اما مختصری راجب این 2 نشانه صحبت میکنم و2-3 آدرس می دهم که بعد بتوانیم تکمیلش نماییم ومن امیدوار هستم که حاصل کار این همایش این باشد که در نهایت به ما این فهم مشترک را بدهد نمی گویم الان این وجود دارد اما از رهگذر این هم افزایی،این هم اندیشی ،این تامل واین کارها در 2 قالب تجربی وعلمی حا صلش این باشد که ما برای این 3 بخش بتوانیم جواب های مشخص داشته باشیم که این برنامه عمل ما هم باشد.
حکیم زاده گفت: عنصر اسلامی هویت یک شا خصه ی روشن دارد وقتی قرآن راجب انسان های برگزیده که نمادها هستند وپیامبران الهی که برگزیده هستندمجموعه ای از صفات رابرای آن ها بیان می کند ومی گوید اینها اینگونه هستند واینگونه نیستند واین ویژگی ها را دارند واین ویژگی ها را ندارند.
ایشان تصریح کرد: در سوره ی مبارکه ی مریم در رابطه با حضرت عیسی (ع) چند تا صفت می گوید رحمت ومهربانی ولطف داشت وبه مادرش نیکی می کرد وزکات می پرداخت ودر شناسنامه اش اینجوری حضرت عیسی (ع) را معرفی می کند .
وی ادامه داد: حضرت عیسی زمانی که نوزاد بوده می گوید من عیسی هستم اولین مشخصه ی من این هست که من بنده ی خدا هستم خدا به من کتاب داده است ومن را پیغمبر قرار داده وهرجا که من هستم باعث برکت هستم خیلی این معنای دقیقی دارد.
وآیات متعدد دیگری که راجب پیامبران هست ودیگر ویژگی های پیامبران و...
ایشان ادامه داد:ویژگی های  شناسنامه آدم خوب  ها این هست که این آدم ها صادق هستند ، محسن هستند به پدر ومادرخود نیکی می کنند، صبور هستند اینها باعث برکت هستند ورفتارشان، وجودشان ، اهل نماز واهل زکات هستندو ویژگی که ندارند جبار وعصیانگر نیستند.
حکیم زاده گفت: ما می خواهیم بگوییم هویت بخشی این شناسنامه را می دهد این بعد عنصری وانسانی.
وی ادامه داد: وقتی می گوییم هویت اسلامی یعنی اینها این ویژگی را داشته باشند علی رغم تفاوت هایی که در زمان رسالت پیامبران وجود داشته ودر مکان های مختلف ومتعدد بودند اما می بینید که این ویژگی ها در آن ها وجود داشته است و ویژگی های مشترک این آدم هاست.
معاون آموزش ابتدایی وزارت متبوع افزود: برای عنصر ایرانی هویت ، از فردوسی شروع کنیم عنصر ایرانی هویت ویا هویت بخشی را فردوسی اه به صورت پژوهشی آورده است واقوام مختلف را نشان داده تا بگوید تفاوت ها وجود دارد اما قرار هست یک رشته ای اینها را به هم پیوند بدهد به نام وحدت،  
وی ادامه داد: ایرانی از منظر شاهنامه با عزت وبا عزت نفس وسرافرازی زندگی کرده است.تن به ذلت، خواری واطاعت از بیگانگان نداده است شاعر می گوید چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم وبر زنده یک تن مباد  اگر سر به سر تن به کشتن دهیم   از آن به که کشور به دشمن دهیم   دریغ است که ایران ویران شود   کنام پلنگان وشیران شود.حس شما از این حس  همان هویت ایرانی است.
واشعار جدید ازجمله شعر مرحوم افشین یداللهی که می گوید: ایران فدای اشک وخنده ی تو دل پر و تپنده ی تو...
بیژن ترقی می گوید وطن ای هستی من شوروسر مستی من
یا شعر وطن یعنی خلیج تا ابد فارس  وطن یعنی شرف، شهامت یعنی شهادت
حکیم زاده تصریح کرد: حاصل این شعور واین شور واین نگاه می شود، شهیدچگینی ها، شهید بابایی،شهید رجایی ها ، شهید فهمیده ها این در واقع یعنی هویت یعنی محکم وایستاده هستند.
ایشان خاطر نشان کرد: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم، این یعنی هویت بخشی وقتی این در روح وروان نسل جاری می شود این اتفاق های بزرگ می افتد در کشور ما در جنگ تحمیلی وقتی همه دنیا اعتلاف می کنند ما آن زمان یک هزارم آمادگی امروز را نداشته ایم اما یک وجب از خاک مان را از دست ندادیم.دست خالی ایستادیم اما با روح های بزرگ این خط ادامه پیدا می کند این یعنی هویت، همین امروز کشور ما در معرض سخت ترین تحریم ها ی ظالمانه است در دنیایی که اخلاق وانسانیت گم شده است بداندیشی ها،تهاجم ها وسیاه نمایی هاو...
سپس وی گفت: در اوج اینها وقتی که هویت شکل گرفته یک عده جوان دریادل، دلاور مرد می گویند خوب انگلیسی که انگلیسی  باشد نفت کشش  را توقیف می کنند آمریکا باهمه قدرتش وسلطه طلبی که دارد وشاخ وشونه کشیدن هایی که داره مجهزترین وپیشرفته ترین پهبادش سقوط می کنه وسرنگون می شود این قصه از کجا آمده است از همین هویت بخشی هست که آن فرهنگ ایثار وشهادت برگرفته از کربلا را در کنارآن روح سرافراز وبیگانه از ذلت طلبی یک ایرانی قرار می دهد که نتیجه اش می شود هویت اسلامی – ایرانی.
حکیم زاده ادامه داد: ما می خواهیم این خط را دنبال نماییم ومی خواهیم این متمایز شود وامروز بیش از هر زمان دیگه ای لازم هست چرا لازم هست به خاطر اینکه امروز فقط خانه ومدرسه در کار تربیت نیست ما یک رقیب جدی داریم به اسم رسانه از طریق همین رسانه بمباران امواج میاد بر ذهن وروح وروان کودکان ما که ریشه هایشان را بکنند گفتیم هویت یعنی ریشه دادن ، ریشه کردن یعنی اینکه اینها را ما بکاریم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت متبوع گفت : ما کی این کار را انجام بدهیم؟ چه زمانی اینها را شکل بدهیم؟
ایشان پاسخ داد: سال های اولیه کودکی، لازم است کودک با این نمادها، با این سرگذشت ها، با بزرگان دینی ما با عناصر هویتی ما باید از سن کودکستان آشنا شود از سنین پایین درگیر شودتا این خط  ادامه پیدا کندوقوی شود.
حکیم زاده ادامه داد: واقعا اعتقاد داریم هرچقدر سرمایه گذاری کنیم ومحور تمام برنامه های ما هویت بخشی را انجام بدهیم با هویت یافتن هست که این سرزمین حفظ می شود ودستاورد بزرگ دارد که اگر ما در علم پزشکی، نانوپزشکی در فناوری هسته ای  دستاورد داریم ، اگر از مرزهای زمینی وهوایی با رشادت داریم دفاع می کنیم نتیجه هویت یافتن ماست وجاهایی که کم کاری کردیم، اشتباه کردیم فکر کردیم بچه ها را غربال کردیم بفرستیم داخل مدارس به اینها هویت دادیم وموقع ثمر بخش شدنشون رسیده چون هویت بخشی انجام ندادیم همین نخبه ها وتیزهوشانمان کذاشتن رفتن از کشور.
وی افزود: حاصل کار این همایش ما واقعا ارزشمند است به شکل گیری چارچوب مشخص همایش که در نهایت به ما می گوید شناسنامه یک کودک ایرانی، یک نوجوان ویک جوان ایرانی مشخصاتش این هست از جمله که این آدم آدم صبوری، آدم رشیدی، شهامت دارد، ذلت نمی پذیرد پای کشورش ایستاده، آدمی هست که همدردی می کند، همدلی می کند این ها عناصر برجسته اند وبه جرات می خواهیم بگوییم بدون اینکه تعصب قوم وقبیله ای داشته باشیم قطعا در همه ی ملت های دنیا ویژگی های خیلی خوبی وجود دارد اما منابع هویت بخشی که ما در فرهنگ ایرانی اسلامی خود داریم منابع معرفتی مثل شاهنامه به تنهایی کتاب هویت سازی هستند.
حکیم زاده در پایان گفت: حافظ، سعدی،مولوی وخیام اینها قله های بزرگی هستند که اگر یک نفر این گونه شود باعث بسی افتخار هست که ما همه اینها را داریم که می توانند سرمایه های اصلی ما باشند به این فکر کنیم که ما چگونه  از سرمایه ها استفاده نماییم ما چگونه از شاهنامه استفاده نماییم که هویت بخشی  داشته باشیم از منابع دینی خودمان قرآن  چه جوری استفاده کنیم تا بتوانیم از این آیات ومبنای قرآنی یک چارچوب داشته باشیم تا مبنای حرکت ما بر روی شکل گیری یک نسل متمایز وهویت یافته ایرانی اسلامی باشد.