کارگاه مقاله نویسی با حضور جمعی ازمربیان پیش دبستانی مناطق آوج،شال،اسفرورین،بویین زهرا،ضیا آباد وتاکستان برگزار شد.
1398/05/14

فرآیند اجرایی کارگاه مقاله نویسی با مدرسی دکتر مسعود اسدی مدرس دانشگاه با انتقال مبانی نظری و تئوری وعملی بین مربیان پیش دبستانی آغازشد. 
ابتدا نمونه ای ازمقاله های اولین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی که در استان یزد برگزارشده توسط مربیان بررسی ورفع اشکال وداوری گردید . 
 اسدی با این سئوال که که برای نوشتن مقاله از کجا شروع کنیم؟ ادامه داد: برای شروع یک مقاله بهترین کار مراجعه به اساتید دانشگاه و یا دانشجویانی است که قبلا مقاله داده باشند.
وی گفت:  این کار علاوه بر تسریع در یادگیری ا صول نگارش مقالات، به شما در انتخاب زمینه تحقیقاتی کمک شایانی خواهد نمود. 
اسدی خاطر نشان کرد: به یاد داشته باشید عمده مقالات حاصل کار گروهی میباشند و نگارش یک مقاله علمی معتبر، مستلزم بهره گیری از تجربیات و اندیشه دیگران است.مقاله علمي معمولادر نتیجه پژوهش منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي یا مختلط، به كوشش یك یا چند نفر در یك موضوع تازه و با رویكردي جدید با جهت دستیابي به نتایجي تازه، تهیه و منتشر مي گردد..
وی تصریح کرد: همان طور كه پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسي یافته هاي علمي پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند یافته هاي علمي خود را گسترش بخشد، دیگران نیز باید بتوانند به یافته هاي پژوهشي او دسترسي پیدا كنند و با استفاده از آنها فعالیتهاي علمي خود را سازمان داده، در ترمیم و تكمیل آن بكوشند.
اسدی افزو.د: از امتیازهاي مهم یك مقاله مي توان به مختصر ومفید بودن، به روز بودن و جامع بودن آن اشاره كرد؛ زیرا محقق ميتواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یك رساله، پایان نامه، پژوهش، یا حتي یك كتاب را به اختصار در یك مقاله علمي بیان كند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از كلیات آن آگاهي یابند و در صورت نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه كنند.بدین منظور، امروزه نشریات گوناگوني در زمینه هاي مختلف علمي-پژوهشي نشر مي یابد و مقاله هاي به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراواني را در اختیار دانش پژوهان قرار مي دهند. 
ایشان ادامه داد: لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمي آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه هاي صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه مندان قرار دهند.
اسدی گفت: نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولي در ابعاد مختلف محتوایي، ساختاري و نگارشي است.
همچنین در پایان معرفی پایگاه های اطلاعاتی ازجمله ISC,ISIو نحوه نوشتن مقاله ومشخصات شناسنامه ای مقاله توسط مدرس ارائه گردید .