مرتضی طاهرخانی معاون پژوهش، برنامه ریزی ، نیروی انسانی ومسئول کمیته علمی ، پژوهشی همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان:
1398/05/12

 مرتضی طاهرخانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی و مسئول کمیته علمی همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در این خصوص گفت: این نشریه می تواند پل ارتباطی بین مخاطبین و اخبار همایش هویت کودکان ایران اسلامی باشد که با مطالعه آن می توان از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته مرتبط با این همایش مطلع شد.

لازم به یادآوری می باشد که دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی،آبان ماه سال 1398 در استان قزوین برگزار خواهد شد.

دریافت نشریه شماره یک همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی