پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزد در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/12

                                             باسمه تعالی
هویت یکی از مباحث مهم و برجسته ای است که همواره کانون توجه دانشمندان علوم مختلف قرار گرفته است. امری سیال که شکل گیری و عمق بخشی به آن در طول زندگی ادامه دارد. فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی از امور بسیار مهم و مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران است. در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و ایرانی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. بر این مبنا مقام معظم رهبری در تمامی سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های مختلف، مقوله "هویت اسلامی ایرانی و فرهنگ را مد نظردارند، چرا که آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران جز با تربیت و نهادینه سازی هویت اسلامی ایرانی در آحاد کشور محقق نخواهد شد. این امر تاکیدی بر اهمیت تحقق شجره طیبه مورد نظر نظام تعلیم و تربیت کشوراست. نمود عملی شجره طیبه، پرورش نسلی با فطرت الهی، کرامت ذاتی و اکتسابی و دارای هویت مستحکم و تکوین یافته در همه ابعاد است.
نظام آموزش و پرورش در هر کشوری وظایف متعدّدی را عهده دار است که یکی از آنها تلاش جهت تحقّق و تعمیق هویّت ملّی است. تا دانش آموزانی هماهنگ با هنجارهای حاکم بر جامعه تربیت شوند و در نهایت انسجام اجتماعی در جامعه مشهود باشد. براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف برنامه های ملی، رشد و تعالی همه جانبه اوان کودکی، از طریق ایجاد و تثبیت پایه های هویت کودکان ایران اسلامی در دوران پیش دبستان، اولویت مهم و اساسی است. با توجه به اهمیت سال های آغازین زندگی به عنوان مهمترین دوران شکل گیری شخصیت و هویت فرد، ارائه برنامه های تربیتی اثربخش برای هویت بخشی در دوران طلایی پیش از دبستان تاثیری بنیادین دارد و موجبات دستیابی به مراتبی از شجره طیبه و تحقق عملی فرهنگ و ارزش های اصیل اسلامی ایرانی را فراهم می کند.
برگزاری همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی فرصت مغتنمی است تا با توجه به ابعاد رشد متوازن کودکان و در نظر داشتن فرهنگ غنی ملی و آموزه های دین مبین اسلام نسبت به مقوله مهم و حیاتی هویت در دوره پیش دبستانی به تأملی دوباره بپردازیم و براساس سند تحول بنیادین، برنامه ها و سیاست های کلی نظام آموزشی کشور و نیز با توجه به تاثیر گذاری و اهمیت انکار ناپذیر دوره تربیتی پیش دبستانی، بستر مناسبی فراهم گردد تا با به روزآوری اندیشه ها، دستاوردهای علمی، ارائه و  تبادل اطلاعات و یافته های علمی و تجربی، در چنین نشست ها و همایش هایی در راستای ترویج، تقویت و تعمیق هویت اسلامی ایرانی،در مسیر هویت یابی و هویت دهی به نسل آینده کشور قدم برداریم. بسیار امیدوارم با برگزاری این همایش و تبیین درست و علمی دستاوردهایش، زمینه های جلب توجه بیش از پیش دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور نسبت به رشد و تعالی آموزش و پرورش دوره ی پیش دبستانی فراهم گردد. 
                                                                                             عباسعلی دانافر
                                                                            مدیر کل آموزش و پروش استان یزد