پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
1398/05/12

                                             باسمه تعالی

مقوله هویت یابی در کودکان به علت اهمیت فوق العاده ای که در آموزش و پرورش دارد. در دهه های اخیر بیش از پیش  مورد توجه محققین روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. همچنین تاثیر فرهنگ ایرانی– اسلامی بر هویت یابی کودکان پیش دبستانی در کشورمان ایران، پرسش برانگیز است. هویت کودکان دارای ابعاد متعددی است که مهم ترین آن ها بعد روانی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بستر ایرانی – اسلامی هویت، هم شامل جنبه های دینی و مذهبی، هم شامل وجوه ملی گرایی و فرهنگ ایرانی و عناصری همچون خانواده، زبان، زادگاه، رسانه، شغل، سن، جنسیت، تاریخ و مواردی از این قبیل می شود. هویت ایرانی، مفهومی ریشه دار در تاریخ و نژاد ایرانی است. بنابراین برای هویت یابی کودکان پیش دبستانی، در بستر فرهنگ اسلامی- ایرانی بایستی به عناصر هویت ساز و ابعاد مختلف موثر در هویت توجه ویژه داشت که مهمترین این موارد رسانه، قصه و داستان، تصویرگری و شعر می باشد. همچنین پیشنهاد می گردد تدوین محتوای درسی مرتبط با هویت یابی کودکان در زمینه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دین مبین اسلام در دستور کار دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد.
شکل گیری صحیح هویت ایرانی - اسلامی در کودکان مستلزم ارائه داده ها و اطلاعات مرتبط با فرهنگ ملی است. در شرایط امروز جامعه اگر به مساله هویت کودکان دوره پیش دبستانی که شاکله شخصیتی آنان در حال شکل گیری است، به درستی پرداخته نشود نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. در  این راستا ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی  و توجه به عناصر هویت، در جهت کمک به شکل گیری و تقویت هویت کودکان امری ضروری است.
تقویت و تثبیت پایه های هویت ایرانی - اسلامی متناسب با ابعاد رشد متوازن کودکان، توجه بیش از پیش به به فرهنگ غنی ملی و آموزه های دین مبین اسلام، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی مسئولان، سیاست گذاران و اولیا و مربیان نسبت به مقوله هویت در دوره پیش دبستانی، نهادینه کردن عناصر فرهنگ ملی دوره تربیتی به عنوان یک دوره ویژه و تاثیر گذار در فرایند شکل گیری هویت، توسعه و ترویج و تبادل تجربیات مفید و موثر، نقش موثری در تقویت هویت کودکان دارند.
در همایش کودکان ایرانی - اسلامی توجه به هنر و ادبیات ( شعر، داستان، فیلم و ...)، معارف و متون دینی، تقویت بازی های بومی و محلی، شناسایی موانع هویتی کودکان آسیب پذیر و راهکارهای اجرایی در جهت کمک به شکل گیری شخصیت کودکان به وضوح دنبال می شود.

        
                                         عباس سعیدی
                          مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی