برگزاری نشست تخصصی با موضوع از ایده تا کارگردانی فیلم کوتاه ویژه مربیان پیش از دبستانی
1398/05/10

رضا طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی استان قزوین در ابتدای جلسه گفت: پیش دبستانی زمینه شکل گیری هویت ومقدمه تربیت درست در کودک می باشد، بدین منظور دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی برگزار می شود.
طاهرخانی افزود: دراین همایش ما به دنبال فرآیند کار هستیم ونتیجه فرآیندی این همایش در دو روز برگزاری همایش به اجرا می آید.
 ایشان ادامه داد: یک ایده خوب در فیلم کوتاه می تواند زمینه ساز آموزش تاثیر گذار در کودکان باشد.
طاهرخانی تصریح کرد: تربیت فراتر از هویت است واین امر توسط مربیان ، همراهی وهمکاری اولیا انجام خواهد شد.
وی افزود: هویت ایرانی اسلامی لازم وملزوم یکدیگرنداز طرفی اسلام به ایران وایران به اسلام خدمت کرده است.
معاون آموزش ابتدایی استان گفت: ریشه ی شکل گیری هویت عشق است عشق به کودک واینکه کودک به این بینش برسدوعزت نفس پیداکند واین هویت فردی استباید برای کودکان امنیت ایجاد نماییم احترام در زمینه شکل گیری هویت بسیار مهم است. 
ایشان فیلم کوتاه را قالبی از همایش عنوان نمود که در شکل گیری هویت بسیار تاثیر گذار است وی وی خاطرنشان کرد:کودک از راه دیدن وشنیدن بیشترین یادگیری را انجام می دهد بنابراین اثر یک فیلم کوتاه ومفهومی در راستای شکل گیری هویت بسیار با اهمیت است. 
طاهرخانی مربیان پیش دبستانی را بسیار با انگیزه در زمینه کار با کودکان دانست و از مربیان خواست با همه کودکان بالسویه فعالیت و زمینه شکوفایی استعدادهارا در ایشان فراهم نمایند.
رهبر قنبری نویسنده،کارگردان ومستند سازومدر س کارگاه گفت: واژه تربیت از رب آمده پس تربیت کودکان بسیار مهم است ومعلمین با تکیه بر پروردگار ود در این راستا قدم بر می دارند.
قنبری افزود: معلمین ومربیان نقش اساسی در تربیت کودکان دارند.
ایشان در ادامه به ژانرهای مختلف سینمایی ژانر سینمایی کودک، سینمای نوجوان وسینمای بزرگسالان
اشاره نمود.
وی خاطرنشان کرد:کودک بسته به قرار گرفتن در موقعیت مکانی مورد تربیت قرار خواهد گرفت.
ایشان مخاطبین مربیان پیش دبستانی رابین کودک ونوجوان دانستند.
قنبری در ادامه به انواع فیلم های مستند، مستندعلمی، مکاشفه گر، گزارش  ،علمی ،آموزشی و تربیتی اشاره نمود. 
سپس وی تصریح کرد:برای گروه کودک وپیش دبستانی با توجه به ویژگی ها وتوانایی های کودک می بایست محتوای فیلم را تعیین نمود.
قنبری گفت: فیلم زمینه سرگرمی کودک نیست بلکه می بایست با ساختن فیلم کودک فرهنگ سرزمین خودمان را توسعه دهیم.
در ادامه استاد قنبری به شیوه های پژوهش پرداختند.
ایشان افزود: سوژ ه ها را انتخاب نمایید وپیش از شروع به کار به خوبی باید تحقیق نمایید. 
وی ادامه داد: در پژوهش میدانی سوژه فیلم کودک باید به شکوه ورستگاری برسد در داستان باید زمینه خیال را برای بیننده باقی گذاشت.
پژوهش کتابخانه ای: دانسته هایی را در رابطه با فعالیت خود از طریق مطالعات کتابخانه ای  کسب می کنند.
ایشان در ادامه گفت: برای کارگردانی قانونی وجود دارد اضافات را کنار بزنیم وهرچه سریع تر به مقصد برسیم. 
قنبری در پایان گفت:کسی که با کودک کار می کند می بایست با روانشناسی کودک آشنا باشد.