برگزاری نشست تخصصي با موضوع «كتاب بازيگري ،قصه گويي،قصه خواني و اجرا» با حضور شهرام شفیعی (سفیر لبخند بچه ها)
1398/05/10

 رضا طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان، ابتدا مطالبی را در خصوص روند برگزاری دومین همایش ملی  « هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان » بیان نمود و در ادامه ی جلسه افزود: در آبان ماه استان قزوین میزبان دومین دوره ی این همایش خواهد بود و ضمن اشاره به سند تحول بنیادین خاطرنشان کردند که بحث هویت، شاخص ترین و کلیدی ترین محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قرار گرفته ،که نشان از اهمیت این موضوع در بالندگی نوآموزان و دانش آموزان است.
طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی استان گفت: پیش دبستانی مرحله مهمی در دوره آموزشی می باشد، وی تاکیدنمود: اهمیت فرآیندکار در برگزاری همایش ملی هویت از منظرکیفی باید مد نظر قرارگیرد.
شهرام شفیعی نویسنده وطنز پرداز گفت: در هنرهای نمایش مکاتب مختلفی وجود دارد نظیر برشت و..که در مکتب برشت دغدغه ها در آن لحاظ شده وبه ادبیات ما نزدیک تر می باشد.
شفیعی افزود:در مکتب برشت اعتقاد نداریم مخاطب را هیپنوتیزم نماییم .
وی گفت: نباید کودکان در قصه واقعا تصور کنند درقصه هستند وشخصیت ها را واقعی بپندارد. شفیعی تصریح کرد: کودک باید با مربی در قصه همراهی نمایدکه این بینندگی متفکرانه است ودچار لذت هنری خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: باید طوری قصه گفته شود که کودک موقتا ناباوری خود را به تعلیق در آورد.
شفیعی ادامه داد: مخاطب وقصه گو در قصه گویی هم روح می شوند.
وی افزود: قصه گو باید کتاب در دست داشته باشد وقصه بگوید.
ایشان ادامه داد: یک قصه گو باید مجموعه قصه هایی را که می تواند بگوید داشته باشدو قصه گو خوب متن را گسترش می دهد.
شفیعی گفت: قصه گویی با ابزار کتاب یعنی همیاری با نویسنده.
وی اظهار داشت: همزمان با در دست داشتن کتاب از تکنیک های قصه گویی شفاهی هم باید استفاده نمود .