پیام رئیس آموزش و پرورش منطقه الموت غربی در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مسائل مهم امروزه که می توان در خصوص آن تامل نمود فرهنگ وهویت است وهویت وفرهنگ نیزبرای هرملتی مهم و ارزشمند می باشد.
سرزمین ایران با قدمتی به درازای تاریخ با مردمانی با فرهنگ وهویت بوده ومردمان رشید ایران دربرابرهویت ستیزان این سرزمین ایستادگی کرده اند ونگذاشتند اولین تمدن ها آسیب ببینند.اسلام پس از ورود، برهویت ارزشمند ایرانیان صحه گذاشت و کرامت و ارزش مداری ایشان را ارج گذاشته است .
امروزه یکی از معضلات هویت ها جهانی شدن است،فرهنگهای مهاجم هویت های ناپایدار را به نابودی می کشانند.هویت ایرانی که قدرت و قداست دارد نباید در این مجال رنگ ببازد.
کودکان این سرزمین مدافعان آینده فرهنگ وهویت هستند. باید به آنان آموخت که خوب بدانند وهویت خویش را حفظ کنند.
 ایران اسلامی دارای دین،اخلاق،معنویت، فرهنگ، هنر، شعر،معماری،موسیقی ،زبان وپرچم است،کودکان ما باید به آنان عشق بورزند و آنها را حفظ کنند.
برگزاری همایش کودکان ایران اسلامی در کهن شهر قزوین پاره ای از سرزمین افسانه ای ایران به همت والای مدیر کل محترم آموزش و پرورش و معاونت محترم ابتدایی استان قزوین فرصتی بزرگ برای هویت شناسی و هویت گرایی می باشد.

با آرزوی توفیق برای همه ی خدمتگزاران فرهنگ و هویت ایران اسلامی
                                                                                                                                                    علی عمران رضایی