پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان
1398/05/08

در راستای تثبیت هویت ایرانی اسلامی و وحدت ملی فرزندان سرزمین مان آموزش باید از پیش دبستانی آغاز شود . فرهنگ غنی هر ملت سازنده هویت فردی واجتماعی و منشاء ساز وکارهای مادی و معنوی در مسیرتکاملی و تاریخی هر سرزمین محسوب می شود.در دنیای امروز که وسایل ارتباطی و تکنولوژی نوین با قدرت فراگیر خود تولید نوعی جهانی سازی فرهنگی را اشاعه می دهد بحران هویت چالشی جهانی شده است. بی گمان توجه به فرصت ها وتهدید های فضای مجازی و رسانه ها درکنار توجه به داشته های فرهنگ غنی ایران اسلامی به راهبرد هایی حیاتی برای حفظ قداست وکیان نظام مقدس جمهوری اسلامی لازم است.                 
توجه به اهمیت همایش هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیرگذاراست؛ دوران کودکی زمان شکل گیری هویت کودکان است. توجه به فرهنگ غنی دینی و ملی کشورمان باعث تثبیت هویت ایرانی و اسلامی در شخصیت فرزندان ایران عزیزمان خواهد شد وکودکان و نوجوانان را از خطر آسیب های جدی فرهنگی مصون خواهد داشت. دراین دنیای به سرعت در حال تغییر ، لازم است کلیه ظرفیت ها وسرمایه های مورد نیاز برای پرورش نسلی متعهد به آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی و ملی را به کار گیریم.                                                      

همایش هویت ملی فرصتی مناسب برای مشارکت فعال صاحب نظران ، متخصصان ، مسئولان ، کارشناسان ، مدیران و مربیان پیش دبستانی است تا بتوانیم بیش از پیش برای کودکان در این دوران اثرگذار،برنامه ریزی داشته باشیم وآنهارا مورد توجه قرار دهیم. امیدوارم همکاران، دانش آموزان و فرهیختگان عزیز استان ، با درک صحیح از تمدن تاریخی ، فرهنگ غنی و تنوع قومی و مذهبی و سایر ظرفیت های فرهنگی موجود برای معرفی هرچه بهتر چهره فرهنگی این سرزمین همت و تلاش نمایند.                                                                                                                                                                 
                                                    حمید رضا رخشانی
                                 مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان