پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
1398/05/08

باسمه تعالی

هویت در معنای لغوی یعنی حقیقت و ماهیت چیزی، یا پاسخ به سوال چه کسی بودن و چگونه بودن است. در دوره به ظاهرکوتاه کودکی، بلندترین راه زندگی رقم می خورد و با چراغی که در این دوره برافروخته می شود، افق زندگی بعدی فرد برایش روشن خواهد شد.در یک تقسیم بندی از مراحل هویت یابی افراد، می توان به چهارمرحله هویت: فردی، محلی، ملی و جهانی اشاره کرد. هویت ملی ازجمله مباحث مهم و برجسته در دنیای امروز است که دارای بیشترین اهمیت به لحاظ وحدت بخشی و ایجاد انسجام ملی می باشد. به نظر می رسد اگر هویت فردی را خاص دوران نوزادی وکودکی فرد درخانواده تلقی کنیم، هویت یابی محلی را می توان از همان آغاز ورود کودک به اجتماع به خصوص مراکز تربیتی- آموزشی یعنی دوره پیش دبستانی درنظر گرفت. همچنین به درستی می توان ادعا کرد که لازمه نیل به هویت ملی فرزندان این مرز و بوم، هویت یابی محلی آنان است. ازآنجا که نظام آموزش و پرورش بزرگترین نیرو و سرمایه انسانی را در اختیار دارد، یکی از بهترین راههای تحکیم و تقویت هویت ملی به شمار می آید. برای رسیدن به این مهم، کودکان باید درگام نخست با فرهنگ وهویت محلی و بومی خود آشنا شوند، تا در مراحل بعدی رشد به هویت ملی دست یابند. محیط مراکز پیش دبستانی به علت ماهیت آموزش گروهی از یک سو و تسهیل دسترسی به نمادهای فرهنگی، تاریخی و هویت محلی و بومی در شهر و دیار از سوی دیگر، می تواند شرایط مطلوب نیل به این مقصود را فراهم سازند. دوران پیش از دبستان با توجه به نقشی که در شکل گیری شخصت هر فرد دارد یکی از مهمترین دوره های زندگی محسوب می شود. با توجه به اهمیت این دوره باید با سرمایه گذاری بیشتر در مقطع پیش دبستانی و همچنین فرآهم آوردن محیط مناسب، زمینه را برای رشد و پرورش کودک فراهم کرد. می توان با بازدیدهای گروهی کودکان پیش دبستانی از آثار تاریخی و اماکن مذهبی شهرهای مربوطه، شرکت جمعی در جشن های بومی- محلی، حضور در مراسم مذهبی، نسبت به آشنایی اجمالی آنها از تاریخ و فرهنگ بومی خود یاری رساند و آنها را نسبت به آیین ها، رسوم وسنت های دیار خویش آگاه کرده و زمینه هویت یابی ایرانی و اسلامی آنها را فراهم کرد. عوامل متعددی بر این امر تأثیرگذار است که باید به دقت بررسی شده و برنامه ریزی های درست انجام گیرد تا در دنیای امروزکه کودکان به عنوان مهمترین سرمایه های هر ملتی می باشند درمسیر صحیح و همگام با هویت ملی خویش گام بردارند. همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی می تواند متجلی کننده این مهم باشد.