پیام رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه ضیاء آباد در ارتباط با اهمیت وجایگاه هویت ملی کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی
1398/05/08

هویت کودکان ایران اسلامی از همان آغاز ورود کودک به اجتماع علی الخصوص مراکز پیش دبستان شکل خواهد گرفت . تقویت هویت ملی کودکان در دوره پیش دبستان زمینه ساز زندگی بهتر و تقویت ویژگی های اخلاقی و روانی کودکان همانند صبر و پشتکار و اراده و امیدواری و... در دوران بزرگسالی خواهد شد . 
هویت ملی کودکان در واقع احساس تعلق آنها به مجموعه ایی از نمادها ، هنجار ها و ارزش های یک جامعه است که در سرزمینی مشخص و طی نسل های متمادی پدید آمده اند . 
از آنجا که در جامعه کنونی فضای مجازی نقش گسترده ایی در زندگی روزانه کودکان دارد ، چنانچه در مراکز پیش دبستان به تاکید بر هویت ملی کودکان در جهت تقویت عقاید دینی و ملی کودکان گام برداشته شود می تواند زمینه ساز جلوگیری از انحرافات احتمالی آنان و تقویت بنیه ی دفاعی کودکان در مقابل جنگ نرم در سنین بزرگسالی گردد.
علی رغم موضوع مذکور با عنایت به اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه در انجام کار های گروهی ضعف عمده ایی دارند ، روش تدریس گروهی  در مراکز پیش دبستان می تواند زمینه ساز همکاری گروهی بیشتر کودکان در سنین بزرگسالی گردد .