پیام ودیدگاه مدیرکل محترم آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
1398/05/05

مقوله فرهنگ، عامل سازنده هويت فردي و اجتماعي يك جامعه و يك ملت در سير تكاملي و تاريخي محسوب مي شود و ايران نيز با داشتن سابقه طولاني و هويت اصیل، لازم است به تمامي نسل ها معرفي شود.
دوره پيش دبستاني بسترساز رشد همه جانبه و متوازن كودكان است و بايد تلاش كنيم در مدارس و مراكز پيش دبستاني هويت ايراني و اسلامي را براي دانش آموزان نهادينه كنيم.
فرهنگ غني، آيين ها و آداب رسوم كهن هر جامعه تشكيل دهنده هويت فردي و اجتماعي افراد آن جامعه است.
هويت تا حد زيادي تحت تاثير مراودات بيروني است و امري اكتسابي محسوب مي شود، كودكان در دوره پيش دبستاني به تدريج وارد محيط اجتماعي مي شوند تا زندگي اجتماعي و باهم بودن را تجربه كنند.
بنابراین بايد آموزش ها به گونه اي باشد كه محيط اجتماعي و فرهنگي را به شكلي صحيح بشناسند تا نوآموزان واكنش هاي مناسب و منطقي در قبال اين مولفه ها را داشته باشند.
بخش عمده ای از کیستی و چیستی هویت و ویژگی های رفتاری و شخصیتی افراد، غالبا در دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرد و البته یکی از مهمترین محیط هایی که این هویت در آن شکل می گیرد و قوام و عمق پیدا می کند، خانواده است.
در گذشته خانواده و مدرسه در تربیت نقش اساسی ایفا می کردند اما امروزه رسانه – مخصوصا فضای مجازی- نیز در تربیت نسل جدید نقش بارزی دارد. که باید با برنامه ریزی صحیح زمینه استفاده مناسب از آن را از دوره های پیش از دبستان در ذهن و ضمیر کودکان نهادینه کرد. و آسیب های آن را به حداقل رساند. بنابراین لازم است با یک نگاه علمی و دینی و با برنامه برای مقابله جلو برویم.