پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کردستان در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/02

                                             باسمه تعالی


شناخت فرهنگ و عناصر تشکیل دهنده آن یکی از ارکان اساسی شناخت فرد و هویت او می باشد اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد.در واقع هویت برآیند مجموع بینش ها،گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است ازاین رو مقوله هویت نه تنها امری ثابت و تعیین شده نیست بلکه حاصل تلاش وتوفیق شخص و تا حدودی متاثر از شرایط اجتماعی است.
از این رو در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و سند تحول بنیادین که به عنوان نقشه راه و توسعه و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت کشوراست، از تربیت به عنوان فرآیندی تعاملی و زمینه ساز برای تحقق هویت متربیان در مسیر دستیابی به مراتبی از حیات طیبه یاد شده است در واقع عنصر کلیدی تربیت هویت بخشی به متربیان معرفی شده است.
دستگاه آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی در کنارسایر نهادهای اثر گذار بر اجتماعی شدن افراد، وظیفه ی ترویج، تقویت و تعمیق هویت ایرانی اسلامی را بر اساس مولفه هایی چون آموزه های دینی و فرهنگ غنی م ل ی را بر عهده دارد.
حال با این نگاه به مساله هویت در دوره پیش دبستانی که به عنوان دوره ی رسمی در تعلیم و تربیت کشور و مهمترین دوران شکل گیری شخصیت و تکوین هویت کودکان است توجه به برنامه های اجرایی که این مهم را تثبیت نماید می تواند تاثیر زیادی در توسعه، ترویج و تکوین شخصیت و شکل دهی به فرهنگ و ارزش ها و باورهای کودکان ایران اسلامی داشته باشد.
اقدام ارزشمند معاونت آموزش ابتدایی وزارت متبوع در برگزاری همایش هویت کودکان ایران اسلامی و توجه به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی کشور به منظور گسترش ابزارهای تبادل فرهنگ که با ظرافت خاصی مولفه های هویت ایرانی اسلامی در دوره پیش دبستانی را مورد توجه و اهتمام قرار داده است شایسته ی تقدیر می باشد چراکه پرداختن به این موضوع ، پیش نیاز موثری در تحقق اهداف سند
تحول بنیادین برای آینده سازان کشور عزیزمان است.
در این راستا استان کردستان به عنوان یک استان فرهنگی همسو با سایر نقاط کشور ضمن بستر سازی برای پوشش حداکثری نو آموزان به عنوان یکی از گام های توسعه عدالت آموزشی، با اولویت قرار دادن مقوله هویت بر آن است تا زمینه پرورش همه جانبه ی کودکان را در دستیابی به تربیت چند ساحتی و رسیدن به درجاتی از حیات طیبه را فراهم نماید.
اینجانب ضمن تشکر از همه دست اندرکاران همایش هویت ملی کودکان ایران اسلامی امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی بتواند زمینه رشد ، تعالی و شکوفایی فطرت الهی در فرزندان این مرز و بوم را بیش از پیش فراهم نماید.


                         با احترام رشید قربانی
                 مدیر کل آموزش و پرورش کردستان