پیام ریاست آموزش و پرورش منطقه طارم سفلی در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/02

هويت سرچشمة معنا و تجربه براي مردم است
هويت دنيوي ترين و در عين حال شگفت انگيز ترين چيزی ست که خصيصة همة انسان ها به عنوان موجود اجتماعي در درون آن نهفته است و ریشه اش در شباهت ها و تفاوت هاي ميان انسان ها است.
هویت دارای ابعاد و وجوه گوناگونی است و در این میان هویت ایرانی، هویت دینی، هویت اسلامی و بالاخره هویت در بستری اسلامی- ایرانی از مباحثی است که پژوهشگران کشورمان نقش مهمی در تعلیم و تربیت کودکان پیش دبستانی برای آن قائلند. عوامل متعددی در هویت و هویت یابی کودکان نقش دارند که گستره وسیعی از خانواده، دین، تاریخ، نژاد گرفته تا سن، مسائل روانشناسی، جنسیت و رسانه و فاکتورهای بسیار دیگری را دربرمی گیرد که میزان تاثیر و اهمیت هر کدام از این عوامل متفاوت است. شناخت عوامل دخیل در هویت یابی و چگونگی هویت یابی کودکان پیش دبستانی در زمینه ای اسلامی-ایرانی، مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
هجوم تفکرات غربی در جامعه ی معاصر ایران، لزوم توجه به هویت یابی کودکان در بستری اسلامی- ایرانی را روشن می سازد. در میان تمامی دوره های آموزشی دوره پیش دبستانی جایگاه ویژه ای در شکل گیری هویت ایرانی اسلامی دارد .
در همین راستا جشنواره هویت ملی کودکان ایران اسلامی ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی با هدف آشنایی نوآموزان با ارزش‌های الهی و هویت بومی- محلی و آداب و همچنین ایجاد و تثبیت پایه‌های هویت اسلامی ـ ایرانی متناسب با ابعاد رشد متوازن کودکان پیش از دبستان و توجه به فرهنگ غنی ملی و آموزه‌های دین مبین اسلام در حوزه کودکان طراحی گردیده است تا نوآموزان در کنار عوامل ذکر شده بتوانند از آن ها در زندگی روزمره خود با توجه به شرایط روز استفاده و تجربه اندوزی نموده تا در آینده خود نیز از عوامل بسط و گسترش فرهنگ هویت ایرانی - اسلامی باشند .
در منطقه طارم سفلی نیز پس از بررسی و تبادل نظر با هدف آشنایی ، حفظ و ترویج فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی در بین نوآموزان با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کشوری ، استانی و منطقه ای با توجه به مفاهیم مهم قومی و ملی ، پرچم ، زبان، آداب و رسوم و... به برگزاری جشنواره هویت کودکان ایران اسلامی اقدام نموده و روند اجرایی و پیگیری مربوطه به صورت مستمر در دستورکار خواهد بود.