پیام و دیدگاه مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان گلستان در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/02

باسمه تعالی

استان گلستان، نگارستان ایران ، مهد فرهنگ اقوام ایران زمین است. وجود گروههای مختلف مذهبی و قومی و نمایش جاذبه های فرهنگی در قالب پوشش ها، زبان ها، گویش ها، آداب و رسوم و باورها، همچون رنگین کمانی بر این استان نقش بسته و سهم بسزایی در تاریخ اقوام وشکل گیری هویت ملی و ارزش های اسلامی این استان دارد. با وجود این مجموعه از مشترکات قومی که موجب وحدت و انسجام ملی شده؛آموزش و پرورش نیز به نوبه خود با هدف ترویج هویت ملی و فرهنگ ایران اسلامی که یکی از اهداف دوره ی پیش دبستانی می باشد ؛در تلاش است بستری مناسب برای شکل گیری هویت ایران اسلامی برای کودکان به ویژه در دوره پیش دبستانی ایجاد نماید و در چنین بستری است که ظرفیت شناخت نو آموزان و ایجاد زمینه لازم برای ارتقای دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و مؤثر میان کارشناسان، اساتید، دانشجویان، مربیان و معلمان ایجاد شده و بدین صورت هدف غایی شکل گیری هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی محقق می گردد.
در این راستا دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی که جزو برنامه های شاخص معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش است، با مدیریت اجرایی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در قالب های مقاله ، فیلم کوتاه،بازی و یادگیری ، قصه گویی، قصه نویسی و قصه خوانی برگزار می گردد و استان گلستان نیز خود را در اجرای هر چه باشکوه تر این برنامه سهیم می داند.
امید دارم که آثار فاخر ارسالی همکاران، موجب غنای علمی و فرهنگی این همایش و ترویج هویت ملی و فرهنگ ایران اسلامی گردد.

  

                                    احسان گوهری راد
                       مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان