با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین ،گردهمایی مسئولان وکارشناس مسئولان ارزیابی عملکرد
1398/04/30

خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این نشست گفت: رسیدگی به عملکرد کارکنان و پاسخگویی به شکایات امری دقیق و حساس می باشد و افرادی که این مسئولیت خطیر را برعهده دارند با رعایت تقوا میتوانند عدالت شغلی همکاران را فراهم آورند.

وی ضمن اشاره به زیر نظام ها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: واحدهای ارزیابی عملکرد مناطق موتور محرکه سایر واحدها ی داخلی ادارات آموزش و پرورش هستند.

رحمانی تاکید کرد: فلسفه وجودی شما در مناطق 14 گانه استان این هست که مابتوانیم کارها را به موقع کنترل و نظارت داشته باشیم تا از مسیر اصلی و درست منحرف نشویم و از طرفی لازم هست چند نوع نظارت داشته باشیم که مهمترین کار نظارتی قبل از اجرا این هست که بتوانیم به درستی برنامه ریزی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید خوب هدف گذاری داشته باشیم و مسیر را شناسایی نماییم واز شما انتظار دارم در استان ومناطق به این نکته توجه داشته باشید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه به لزوم نظارت بر تمامی فرآیندهای اجرایی آموزش وپرورش پرداخت و گفت: لزوم اجرای درست برنامه های پیش بینی شده، استفاده از فصل تابستان به منظور برنامه ریزی ونظارت بر اجرای برنامه ها، نظارت بر اجرای درست فرآیندها در تمامی رده های اجرایی ، نظارت برفرآیندها قبل، حین وبعد از اجرا مورد تاکید و شناسایی عواملی که منجر به انحراف از برنامه های برنامه ریزی شده است.

درادامه مدیر کل آموزش وپرورش استان خاطرنشان کرد: ما آبان ماه میزبان دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش از دبستان هستیم در بحث هویت به دنبال کار ظاهری ونمایش نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که شور ونشاط علمی وعملی در کودکان ایجاد نماییم.

سپس طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی استان گفت :ما ازشما انتظار داریم در زمینه دومین همایش ملی هویت کودکان در دوره پیش از دبستان از روند اجرای همایش ارزیابی داشته باشید وبا توجه به حدود انتظارات تعیین شده؛محتوای علمی همایش، پذیرایی، فضا وامکانات اجرای همایش را مورد بررسی قرار دهید.

درادامه مدعوین حاضر درجلسه سئوالات خود را درخصوص دومین همایش هویت ملی هویت در دوره پیش از دبستانی مطرح نمودند وطاهرخانی معاون آموزش ابتدایی به سئوالات آن ها در این زمینه پاسخ داد.