جلسه هماهنگی کمیته حفاظت و حراست در برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی
1398/04/23

طاهرخانی معاون محترم آموزش ابتدایی استان ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین حاضر در جلسه به اهمیت برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی وشرح وظایف دستگاه های درون وبرون سازمانی به منظور برگزاری مطلوب ومنظم این همایش پرداخت.
ایشان هدف از برگزاری همایش را اهمیت آموزش در دوره پیش دبستانی عنوان نمود و افزود: پایه های شکل گیری هویت اسلامی وایرانی درسنین کودکی شکل می گیرد .
معاون آموزش ابتدایی تصریح کرد: باید به کودک پیش دبستانی شخصیت داد اگر آموزش وشکل گیری هویت دراین دوران به درستی انجام شودآینده جامعه تضمین خواهدشد وبسیاری از معضلات اجتماعی که ناشی از تربیت نادرست است مرتفع خواهدشد.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: مقوله تربیت مختص آموزش وپرورش نیست واین امرمهم وظیفه کلیه دستگاه ها است.
وی به روند انعقاد تفاهم نامه باسایر دستگاه ها وادارات در زمینه برگزاری دومین همایش ملی هویت اشاره نمود.
طاهرخانی در ادامه به مکان استقرار مدعوین، مکان برگزاری همایش،کارگاه ها وضرورت حفظ نظم وامنیت دراین زمینه تاکید نمود.
ایشان خواستار انعکاس نمادهای هویت نظیر پرچم درسطح شهر ومسیرهای برگزاری همایش شد..
فاضلی رئیس اداره حراست استان به شاخص های کمیته حراست اشاره نمودوبه وظایف محوله در این کمیته ها پرداخت.
فاضلی گفت : هدف از برگزاری این جلسه برنامه ریزی درخصوص تامین امنیت مدعوین وایجاد نظم در زمینه برگزاری همایش می باشد.
بغدادی رئیس سازمان بسیج فرهنگیان لزوم پرداختن به هویت را به منظور رفع مشکلات اجتماعی وفرهنگی بسیار ضروری دانست.
معاون آموزش ابتدایی استان گفت: هوت ملی واسلامی هم راستا ولازم وملزوم یکدیگر است ایشان دفاع از میهن را مرهون شکل گیری درست هویت در کودکان ، نوجوانان وجوانان دانستند.
آشوری کارشناس مسئول حراست شهرستان ا لبرز به لزوم شناخت مدعوین شامل میهمانان وزارتی و... ومکان های تردد ایشان را به منظور برقراری امنیت وحفاظت ایشان ضروری دانست.
درادامه مدعوین حاضر درجلسه نظرات خود را پیرا مون برگزاری بهتر همایش بیان و آمادگی سازمان خود را در خصوص همکاری در برگزاری همایش اعلام نمودند.