برگزاری همایش منطقه ای هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستان درشهرستان بویین زهرا
1398/04/20

طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان دراین همایش برنقش واهمیت دستگاه های اجتماعی وفرهنگی درشکل گیری هویت کودکان ایران اسلامی درسنین پیش از دبستان تاکید نمود.
طاهرخانی با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی درقزوین از ظرفیت بالای شهرستان بویین زهرا درهمایش ملی هویت با برشمردن برخی از مولفه های هویت از مربیان پیش دبستانی خواست تا با شناخت بهتر وبیشتر دراین حوزه عملکرد مطلوب تری داشته باشند.
آقاعلیخانی مدیر شهرستان بویین زهرا گفت: هویت به معنای یک نوع واکسینه کردن فرد، کودک ونوجوان در برابر آسیب های اجتماعی است.
سپس مدیرآموزش وپرورش شهرستان بویین زهرا به ضرورت پرداختن به اهمیت هویت دینی وملی برای نوآموزان پیش دبستانی ونقش اولیا ومربیان دراین حوزه مطا لبی بیان داشت.
دکتر علی طاهرخانی مدرس همایش با برشمردن مولفه های هویت فردی واجتماعی وتفاوت این دو مقوله محورهای هویت ملی ودینی را به تفکیک بیان کردودر ادامه به عناصر قدرت درهویت ملی وبه بزرگان هویت ملی واسلامی مانند فردوسی اشاره کرد.
اجرای قرآن وسرودملی هماهنگ وزنده توسط نوآموزان پیش دبستانی، شاهنامه خوانی وقصه گویی نوآموزان پیش دبستانی به صورت گروهی وفردی ، نقدادبی کتاب داستان با موضوع هویت ، قصه گویی با موضوع عاشورا توسط مربی پیش دبستانی ، برگزاری ایستگاه های نقاشی و کاردستی با موضوع هویت ایرانی اسلامی کودکان پیش دبستانی وبرپایی نمایشگاه کتاب با موضوع هویت ملی کودکان ایرانی اسلامی در دوره پیش دبستانی از جمله اهم برنا مه های صورت گرفته در همایش بود.