در راستای برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی؛ دیدار وگفت وگوی مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین با مدیر کل صداوسیمای مرکز قزوین
1398/03/22

خیراله رحمانی مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین در این دیدار گفت: معتقدیم در مقطع ابتدایی پایه واساس تعلیم وتربیت شکل می گیرد.
رحمانی افزود: براساس دغدغه واهمیت موضوع هویت وشکل گیری آن در دوره کودکی این همایش برگزار می شود .
مدیر کل آموزش وپرورش استان تصریح کرد:برگزاری این همایش وتمامی برنامه ها با پرهیز از اهداف نمایشی، باید با زیربنای پژوهشی صورت پذیرد.
رحمانی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت صداوسیما برای برگزاری هرچه بهتراین برنامه جزء موارد مهم واساسی است.
مهندس انبارلویی مدیر کل صداوسیمای مرکز قزوین در دیدار با مدیر کل ومعاونین آموزش وپرورش استان بیان نمود: تربیت سرمایه انسانی هر جامعه ای برعهده آموزش وپرورش است که این نشان دهنده اهمیت بی مانند دستگاه تعلیم وتربیت می باشد.
وی اضافه کرد: تحول در برنامه های کودک ونوجوان با بهره گیری از نظر ومشورت کارشناسان آموزش وپرورش مورد پیگیری صداوسیما ی مرکز قزوین طی یک سال گذشته بوده است.
انبارلویی افزود: باید برنامه های آموزشی وفرهنگی براساس تغییر وتحولات بین نسلی وشرایط متفاوت امروز نسبت به گذشته ، برنامه ریزی وتولید شود.
وی خاطرنشان کرد: تولید وپخش برنامه رادیویی" سلام زندگی" نمونه ای از دید گاه نو وهمکاری صداوسیما با آموزش وپرورش در استان قزوین می باشد.
مدیر کل صداوسیمای مرکز قزوین گفت: میزبانی همایش ملی" هویت کودکان ایران اسلامی " یک فرصت واتفاق بسیارمهم در استان است.
انبارلویی اعلام نمود: صداوسیمای مرکز قزوین آماده همکاری همه جانبه با آموزش وپرورش در زمینه برگزاری هرچه بهتر این همایش ملی می باشد.