قزوین در آستانه ی میزبانی « دومین همایش هویت ملی کودکان ایران اسلامی»
1397/10/01

در ابتدای جلسه رضا طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان، مطالبی را در خصوص روند برگزاری اولین دوره ی همایش « هویت ملی کودکان ایران اسلامی» در استان یزد بیان کردند و در ادامه ی جلسه افزودند: در سال آینده استان قزوین میزبان دومین دوره ی این همایش خواهد بود و ضمن اشاره به سند تحول بنیادین خاطرنشان کردند که بحث هویت، شاخص ترین و کلیدی ترین محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قرار گرفته ،که نشان از اهمیت این موضوع در بالندگی دانش آموزان است.

 ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود، به تعریف هویت پرداخت که هر فرد از خود و وجود خود دارد، پرسش هایی چون که هستم و چه می خواهم ؟ پاسخ می دهد و از طریق هویت به ابعاد شخصیت خود نوعی هماهنگی و انسجام نسبی می بخشد و از نظر روانی و رفتاری، در زمان و مکان موضوع یابی می کند یعنی برای خود تعیین تکلیف می کند. بنابراین دوران نوآموزی مهمترین دوره ای است که شخصیت و هویت فرد شکل گرفته و تکوین می یابد. از طرفی هویت ملی مهمترین عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت هر فرد محسوب می شود که نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی فرد نسبت به اجتماع می باشد که موجب وحدت و انسجام جامعه می گردد و بخشی از هویت فرد را تشکیل می دهد.

در پایان جلسه، معاونین و دیگر مدعوین به برخی از فعالیت هایی که می توان در همایش سال آینده انجام داد اشاراتی داشتند:

حجت الاسلام و المسلمین انصاری، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان از آموزش و پرورش به عنوان مرجعی که می تواند این موضوع را اشاعه دهد، نام بردند و اشاره داشتند که با تبادل فکر و هم اندیشی با اساتید دانشگاه، مدیران مدارس، معلمان ، گروه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی نیز می توان کارهای ماندگاری را خلق نمود.

محمد حسنی، معاون متوسطه استان با تاکید بر برنامه ریزی در خصوص داشته های استان و آموزش و پرورش پیشنهاد نمودند که در اندک زمانی باید دبیرخانه همایش تشکیل شود و مقدمات کار نیز در دستور کار قرار گیرد.

در پایان جلسه، خانم قلی خانی، معاون سوادآموزی استان  بر نقش هنر، ادبیات، شعر و داستان تاکید داشتند تا با استفاده از این ظرفیت ها؛ بخش اعظمی از هویت ملی- اسلامی به سمع و نظر مخاطبین رسانده شود.