همایش هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی یک حرکت عمیق علمی را پایه گذاری کرد.
1398/09/02

خیرالله رحمانی  در اختتامیه دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی که در دانشگاه بین المللی امام خمینی ره برگزار شد، اظهار کرد: این همایش یک حرکت سطحی و ظاهری نیست، بلکه دستاوردهای آن باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: همایش هویت کودکان ایران اسلامی یک حرکت عمیق علمی را پایه گذاری کرد و امیدواریم این حرکت ماندگار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: ما باید محیط دانش آموزی را به گونه ای ایجاد کنیم تا دانش آموزان در مسیر مطلوب حرکت کنند و سند تحول بنیادین نیز محقق گردد.

رحمانی با بیان اینکه آینده جامعه در گرو مدرسه است، اظهار کرد: امیدواریم ما توانسته باشیم به اهداف همایش دست پیدا کرده باشیم و برای این همایش همه ظرفیت ها در کنار آموزش و پرورش قرار گرفت که ما از همه مسئولانی که در کنار ما بودند، تقدیر و تشکر میکنیم.

وی با تشکر از معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، از دکتر حکیم زاده معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به صورت ویژه به جهت رهبری و نظارت مستمر ایشان در امر برگزاری مراسم قدردانی کرد.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به نمایندگی از استانها، از زحمات همه دست اندرکاران برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی به خصوص مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، تقدیر نمود.