فیلم کوتاه

 

 شرایط:

 • هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر به دبیرخانه همایش ارسال کند .
 • آثار ارسالی باید بر روی DVD ، و با فرمت های MOV، MPG، AVIذخیره و ارسال گردد.
 • حداکثر زمان فیلم تهیه شده 15دقیقه باشد.
 • تاریخ اجرای اثر توسط فیلم ساز در سال 97 و 98 باشد .
 • فیلم هایی که فاقد استاندارد های فنی باشند از مرحله داوری حذف خواهند شد.
 • منعي برای ارسال حداكثر 3 فيلم با موضوعات و قالب هاي هنري متفاوت از یک فیلمساز در یک بخش یا بخش های متفاوت  همایش وجود ندارد.
 • فیلم سازانی که قصد حضور با چند فیلم در همایش را دارند باید فیلم های خود را بر روی DVDهای جداگانه به دبیرخانه ارسال نمایند و برای شرکت هر اثر در  همایش کد رهگیری جداگانه دریافت نماید.
 • دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب   شرکت کننده ندارد.
 • در صورت عدم انطباق فیلم ارسالی با محورهای همایش، اثر حذف خواهد شد.
 • مشخصات کامل کلیه عوامل دست اندرکار تولید اثر می بایست در تیتراژ آغازین و یا پایانی آورده شود .
 • ضروری است هر اثر در یک لوح فشرده و جداگانه ارسال شود .
 • ضروری است نام استان ، عنوان اثر ، نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن و نشانی صاحب اثر بر روی لوح فشرده قید شود .
 • تصميم گيري درباره موارد پيش بيني نشده در آيين نامه بر عهده دبيرخانه همایش مستقر در استان قزوین می باشد.
 • به آثاری که پس از تاریخ مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.
 •  ارسال آثار به منزله پذیرش مقررات همایش می باشد.
 • دبیرخانه همایش در بهره برداری از آثار آزاد است.
 • فرم داوری محور فیلم کوتاه به پیوست می باشد.

شرایط ، مدارک مورد نیاز و سایر موارد مربوط به ثبت نام بخش فیلم کوتاه را از پیوند زیر دریافت نمایید:

 دریافت شیوه نامه محور فیلم کوتاه   دریافت فرم ثبت نام محور فیلم کوتاه