قصه خوانی

شرایط عمومی محورقصه ( قصه گویی، قصه خوانی، قصه نویسی)

 • کلیه افراد علاقه مند از جمله مربیان دوره پیش دبستانی، معلمان و اساتید کلیه دوره های تحصیلی، دانشجویان، پژوهشگران، صاحب نظران وکارشناسان می توانند در این همایش شرکت نمایند.
 • محدودیتی برای شرکت متقاضیان، برای حضور و ارائه اثر در بخش های دیگر همایش وجود ندارد.
 • ایمیل و شماره تلفن همراه وارد شده در فرم ثبت نام توسط متقاضی، پل ارتباطی آتی دبیرخانه با شرکت کنندگان است.
 • تکمیل و ارائه فرم شرکت در همایش به منزله پذیرش کلیه شرایط و قوانین همایش است.
 • مطابق آیین نامه همایش ، در هر زمان عدم صحت مدارک و آثار ارائه شده از جانب متقاضی برای دبیرخانه محرز شود اثر مربوطه حذف شده و مسئولیت کلیه عواقب آن برعهده متقاضی خواهد بود.
 • تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی در مورد موضوعات پیش بینی نشده به عهده دبیر خانه همایش است.
 • آثار دریافتی توسط دبیرخانه همایش، در تمامی قالب ها، گواهی شرکت در همایش دریافت خواهند کرد.
 • آثار ارسالی به همایش نباید قبلاً درسایر  مسابقات ، جشنواره ها و همایش ها شرکت داده شده باشد.
 • آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.
 • دبیرخانه همایش با توجه به نظر شورای سیاست گذاری همایش و هیأت داوران می تواند در صورت کیفیت نداشتن آثار ارسالی در بخش های مختلف همایش، جوایز اعلام شده را به تناسب تغییر دهد.
 • آثاری که بعد از تاریخ اعلام شده به دبیرخانه ارسال شود در چرخه داوری قرار نخواهد گرفت.
 • دبیرخانه همایش مستقر در استان قزوین در بهره برداری و چاپ آثار برگزیده آزاد است.

شرایط ، مدارک مورد نیاز و سایر موارد مربوط به ثبت نام بخش قصه ( قصه گویی، قصه خوانی، قصه نویسی) را از پیوندهای زیر دریافت نمایید:

دریافت شیوه نامه محور قصه دریافت فرم ثبت نام محور قصه