اطلاع رسانی

با صلوات بر حضرت محمد(ص) و آل محمد، همان گونه که مستحضرید،مهم ترین و والاترین عنصری که در پیشرفت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی به صورت مقطعی، قدرتمند و قوی هم باشد آن پیشرفت مانا و متوازن نبوده و میان تهی است.
تحقیقات نشان می دهد که غنی سازی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ارائه شناخت های زیر بنایی می تواند در شکل گیری و تقویت هویت هر ملتی مفید واقع شود.
به همین منظور معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در راستای پرورش مبانی هویت ایران اسلامی در کودکان به خصوص کودکان دوره پیش دبستانی که شاکله ی شخصیتی آنان در حاال شاکل گیاری اسات و با اهدف ترویج فرهنگ اسلامی، ایرانی،تقویت و انسجام هویت ایران اسلامی و پیوند هر چه بیشتر کودکاان باا انقالاب اسلامی و هویت ملی، اقدام به برگزاری "دومین همایش ملّی هویت کودکان ایران اسلامی" با مدیریت اجرایی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در روزهای شنبه و یکشنبه 25 / 8 / 1398 لغایت 26 / 8 / 1398 می نماید.